РИН

Експериментални текстове, Дедракс, 2008

RIN, 2008

RIN, 2008

 

тайна, име на жена с пет букви

 

хе иди горе да да

ту ту там спри където дай

ху ху ту ту дай където

ху ху ха ту ту спри иди горе спри

да да хе там горе ту ту да да дай

тайна ту ту да да дай ху ху хе иди където

спри горе ха име тайна иди спри дай горе там

ху ту ту да да ху ху ту ту хе тайна иди

където име ху ху тайна горе там

където ху ху хе

 

2.  жената никога не ходи горе там където

жената не дава не спира ту ту

не е вечерна птица ху ху

 

3.  само ако е тайна

 

Attachments

  • pdf РИН
    РИН, 2010
    File size: 3 MB