Стъклена решетка

Поезия, изд. къща Критика и хуманизъм, 1991

Стъклена решетка, 1991

Стъклена решетка, 1991

Да подредиш с нежност една маса

 

Леко плъзват ръцете
да запредат бялото
и да омагьосат стъкленото,
да пленят жълтото и бледността на чая,
да посеят невидими макове –
залюляни от погледа стъбълца нежност …
Плъзват ръцете
да потъмнят радостта,
че си гост на себе си,
а нежността ти милва
с пет слепи очи на ръката
и доверчивите пет на другата
едно липсващо нещо,
когато е късно на твоята маса.