Микроскрипти, Роберт Валзер

Микроскрипти, Роберт Валзер

превод Мария Добревска, изд. къща Критика и хуманизъм 2020

Разходката, Роберт Валзер

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревска изд. къща Критика и хуманизъм, 2014

Rhizom, Gilles Deleuze, Felix Guattari, 1976

Ризом

превод от немски Магда Фогел, Литературен вестник 12-16/1995

Коминопоезия

Коминопоезия

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон, 2016

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон

превод от немски Бети Файон  

Някои дървета

Джон Ашбъри Some Trees, 1956

Сън, Диви Балони

Map,1998

Карта

Поезия, 1998, поредица Ягодовите полета изд. ЛИК

Стъклена решетка

Стъклена решетка

Поезия, изд. къща Критика и хуманизъм, 1991

A Simply Poem for Love
and Discipline

A Simply Poem for Love and Discipline

поема в кутийки