Персонизъм. Манифест

Персонизъм. Манифест

Франк О’Хара, превод Мария Каро

Звънецът, шпионката

Звънецът, шпионката

Наричаме го Андерсен

Наричаме го Андерсен

Облачни чиновници

Микроскрипти, Роберт Валзер

превод Мария Добревска, изд. къща Критика и хуманизъм 2020

Жълтата роза