Звънецът, шпионката

Звънецът, шпионката

Фернандо Песоа, преводи, 2008

Нова полска поезия

превод от немски  Мария Каро, сп. Шрайбхефт 84 /2015

A Simply Poem for Love
and Discipline

A Simply Poem for Love and Discipline

kutiiki poem

Breathing Hill

The Breathing Hill

Novel. Ciela Publishing 2010 Award Nomination for Helicon 2011

Разходката, Роберт Валзер

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревскаизд. къща Критика и хуманизъм, 2014

Rhizom, Gilles Deleuze, Felix Guattari, 1976

Rhizome

translated from German Magda Vogel, Literary Newspaper 12-16 / 1995

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон, 2016

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон

превод от немски Бети Файон  

Коминопоезия

Juliette Letters, 2007

Juliette’ Letters

Experimental texts, Horizonti Publishing House, 2007

Някои дървета

Джон Ашбъри Some Trees, 1956