Следобедите имат Сезам и тъмно жило

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

стихове

A Simply Poem for Love
and Discipline

A Simply Poem for Love and Discipline

kutiiki poem

Фернандо Песоа, преводи, 2008

Нова полска поезия

превод от немски  Мария Каро, сп. Шрайбхефт 84 /2015

Breathing Hill

The Breathing Hill

Novel. Ciela Publishing 2010 Award Nomination for Helicon 2011

Rhizom, Gilles Deleuze, Felix Guattari, 1976

Rhizome

translated from German Magda Vogel, Literary Newspaper 12-16 / 1995

Разходката, Роберт Валзер

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревскаизд. къща Критика и хуманизъм, 2014

Juliette Letters, 2007

Juliette’ Letters

Experimental texts, Horizonti Publishing House, 2007

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон, 2016

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон

превод от немски Бети Файон  

Жан Бодриар, Пароли

Passwords, Jean Baudrillard

translation from German Mina Boeva published in the Literary Gazette, issue 5 – 19, 2007

Стъклена решетка

Стъклена решетка

Поезия, изд. къща Критика и хуманизъм, 1991