Стъклени текстове

Стъклени текстове

Микроскрипти, Роберт Валзер

Микроскрипти, Роберт Валзер

превод Мария Добревска, изд. къща Критика и хуманизъм 2020

Облачни чиновници

Облачни чиновници

The Breathing Hill

The Breathing Hill

Novel. Ciela Publishing 2010 Award Nomination for Helicon 2011

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

стихове

Наричаме го Андерсен

Наричаме го Андерсен

Звънецът, шпионката

Звънецът, шпионката

Разходката, Роберт Валзер

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревска изд. къща Критика и хуманизъм, 2014

Фернандо Песоа, преводи, 2008

Нова полска поезия

превод от немски  Мария Каро, сп. Шрайбхефт 84 /2015

A Simply Poem for Love
and Discipline

A Simply Poem for Love and Discipline

kutiiki poem