Облачни чиновници

Облачни чиновници

The Breathing Hill

The Breathing Hill

Novel. Ciela Publishing 2010 Award Nomination for Helicon 2011

Звънецът, шпионката

Звънецът, шпионката

Фернандо Песоа, преводи, 2008

Нова полска поезия

превод от немски  Мария Каро, сп. Шрайбхефт 84 /2015

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

стихове

A Simply Poem for Love
and Discipline

A Simply Poem for Love and Discipline

kutiiki poem

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон, 2016

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон

превод от немски Бети Файон  

Разходката, Роберт Валзер

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревскаизд. къща Критика и хуманизъм, 2014

Коминопоезия

Rhizom, Gilles Deleuze, Felix Guattari, 1976

Rhizome

translated from German Magda Vogel, Literary Newspaper 12-16 / 1995