Персонизъм. Манифест

Персонизъм. Манифест

Франк О’Хара, превод Мария Каро

Автопортрет в изпъкнало огледало, Джон Ашбъри

превод Мария Каро

Фернандо Песоа, преводи, 2008

Нова полска поезия

превод от немски  Мария Каро, сп. Шрайбхефт 84 /2015

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон, 2016

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон

превод от немски Бети Файон

 

Rhizom, Gilles Deleuze, Felix Guattari, 1976

Rhizome

translated from German Magda Vogel, Literary Newspaper 12-16 / 1995

Разходката, Роберт Валзер

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревска
изд. къща Критика и хуманизъм, 2014

Жан Бодриар, Пароли

Passwords, Jean Baudrillard

translation from German Mina Boeva published in the Literary Gazette, issue 5 – 19, 2007