Стъклени текстове

 

тти си несъществуващият мъж, дддори не знам дали думата мъж

нее прекалено силна, нееесъществуващият, тти си този

който постоянно сънувам, скоро пак сънувах червената ти

къща, пламмм  дърветата в пламмм, пламнали високи тополи,

съсъсъбуждам се и знам че съм те сънувала, защото тялото

ми се прегъва да излезе димът, съссънят продължава да се

движи, туту напред, туназад, всъсъд, ако поискам да те

разкажа, тототрябва да напиша думи невидими, димни,

вивиж ми ръцете, устата, гърлото е ням0, теб те няма,

където и да отида, вевевечер те каня въффф съня, мисля

си, че ако ти говоря ще разбера къде се намираш, в ръката

ми, в пъпръстите, обръщам ги навъвъвътре и тръгвам

 

 

 

 

когато вървя през полето цветята сссенавеждат, много

особено се навеждат, като че се ссскупчват, и разказват

затеб  – че са те видели -, нищо конкретно, но се

подразбира, поне аз съм сигурна, че ще видя и дива

патица, същия ден, или дори самолет, макар че съм насред

полето, клоните на крушата се зазазалюляват, полето

замира в следата от полета на птица или самолет, привежда

се, под следата на небето, после някоя муха, пчела, конче

жужужащо през полето, движението му толкова сложно, но

ммми се струва вече нарисувано във въздуха, внебето,

какво става, дъжд ли закапа, кълвача по крушата ли,

ллистатали въввятъра, тичинките на камбанките, капките по

цветята само натежават, търкулват се  000  00 0
                                                                  0           00  0  0
                                                                     0    0 00
                                                                            00