Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

Относно

За сайта

Уеб пространство на Мария Добревска, ака Мария Каро, Бети Файон.
място за споделяне на мои текстове, бележки, поезия, nреводи… пълен текст на литературни проекти, които са излизали в малко бройки и поради разпространението им в кафета, метрото, от приятели, не могат да бъдат открити (като Жулиет Летърс, РИН), текстът на романа ми Дишащия хълм, откъси от преводи на философия и литература като Пароли на Жан Бодриар, Разходката от Роберт Валзер, преводи на любима поезия… спонтанни открития от сенчести морски улици (About).