Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

РИН

Експериментални текстове, 2008

 

тайна, име...

Експериментални текстове, 2008

 

тайна, име на жена с пет букви

 

хе иди горе да да

ту ту там спри където дай

ху ху ту ту дай където

ху ху ха ту ту спри иди горе спри

да да хе там горе ту ту да да дай

тайна ту ту да да дай ху ху хе иди където

спри горе ха име тайна иди спри дай горе там

ху ту ту да да ху ху ту ту хе тайна иди

където име ху ху тайна горе там

където ху ху хе

 

2.  жената никога не ходи горе там където

жената не дава не спира ту ту

не е вечерна птица ху ху

 

3.  само ако е тайна

 

pdf
РИН

Име на файла: Maria-Karo-RIN-bg.pdf

Размер на файла: 2,836.25 KB

Сълза и сняг / 5 април / САМСИ

стихове, изд. Критика и хуманизъм 2023

... Продължете

Дишащия хълм

Роман. Издателство Сиела, 2010, номинация за... Продължете

Стъклена решетка

Поезия, изд. къща Критика и хуманизъм,... Продължете

Жулиет Летърс

ЖЕНАТА НА ГЛУХИЯ

Аз съм жената... Продължете

Карта

Поезия, 1998, поредица Ягодовите полета изд.... Продължете