Коминопоезия

Коминопоезия

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

стихове

Стъклени текстове

Стъклени текстове

Микроскрипти, Роберт Валзер

Микроскрипти, Роберт Валзер

превод Мария Добревска, изд. къща Критика и хуманизъм 2020

Облачни чиновници

Облачни чиновници

The Breathing Hill

The Breathing Hill

Novel. Ciela Publishing 2010 Award Nomination for Helicon 2011

Наричаме го Андерсен

Наричаме го Андерсен

Звънецът, шпионката

Звънецът, шпионката

Жълтата роза

Жълтата роза

Разходката, Роберт Валзер

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревска изд. къща Критика и хуманизъм, 2014