Коминопоезия

Dream, Wild Balloons

A Simply Poem for Love
and Discipline

A Simply Poem for Love and Discipline

kutiiki poem

Фернандо Песоа, преводи, 2008

Нова полска поезия

превод от немски  Мария Каро, сп. Шрайбхефт 84 /2015

Breathing Hill

The Breathing Hill

Novel. Ciela Publishing 2010 Award Nomination for Helicon 2011

Answers …

in Kultura from 5.11.2005

Разходката, Роберт Валзер

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревскаизд. къща Критика и хуманизъм, 2014

Rhizom, Gilles Deleuze, Felix Guattari, 1976

Rhizome

translated from German Magda Vogel, Literary Newspaper 12-16 / 1995

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон, 2016

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон

превод от немски Бети Файон  

Сънищата на Ана