Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

New Polish Poetry

translation Maria Karo, from Schreibheft...

translation Maria Karo, from Schreibheft magazine

Повечето време

стихове от Пиер Реверди, превод Мария... Продължете

A Year of Birds, Iris Murdoch

Translation Maria Karo

“A Year of... Продължете

Personism A Manifesto, Frank O’Hara

translation Maria... Продължете

Microscripts, Robert Walser

translation by Maria Dobrevska, Critique and... Продължете

Self-Portrait in a Convex Mirror, John Ashbery

translation Maria... Продължете

The Aristocracy of Iceland, Thórbergur Thórdarson

translation Maria... Продължете

The Walk, Robert Walser

translation Maria... Продължете

Rhizome

translated from German Magda Vogel, Literary... Продължете

Passwords, Jean Baudrillard

translation from German Mina Boeva published... Продължете