Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

translation Maria Karo

Повечето време

стихове от Пиер Реверди, превод Мария... Продължете

A Year of Birds, Iris Murdoch

Translation Maria Karo

“A Year of... Продължете

Personism A Manifesto, Frank O’Hara

translation Maria... Продължете

New Polish Poetry

translation Maria Karo, from Schreibheft... Продължете

Microscripts, Robert Walser

translation by Maria Dobrevska, Critique and... Продължете

Self-Portrait in a Convex Mirror, John Ashbery

translation Maria... Продължете

The Walk, Robert Walser

translation Maria... Продължете

Rhizome

translated from German Magda Vogel, Literary... Продължете

Passwords, Jean Baudrillard

translation from German Mina Boeva published... Продължете