Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

Година на птиците, Айрис Мърдок, 1984

превод Мария Каро

 

МАРТ

В...

превод Мария Каро

 

МАРТ

В непоносимо светлите мартенски вечери, когато петна от теменужки

И иглика осветяват гората и дърветата са голи

И всички щастливи птици пеят,

Двойката неразделни гълъби с шарени якички тъжат,

Все неспокойни.

О, красиви влюбени, нима тъй рано пролетта успя

да обяви в безразсъдната ви кръв  

Че любовта е болка?

 

 

 

 

ЮНИ

Черно-бяла сврака от китайска рисунка

Прелита бавно като хеликоптер

Над нашия летен фриз.

Нощта заплашително затъмнява  часовете на деня,

Арка от рози с дълги червени прозрачни стебла

И  с любопитното жужене на пчелите.

 

 

ЮЛИ

Черен  кос ровещ  в прясно окосена трева

Оглеждаш се наоколо със стъклено око,

Черен кос ровещ в топлата окосена трева

Как механично  се движиш,

Флиртуваш и блещукаш във възбуда.

Изведнъж жълтият ти клюн застина,  заслушан си

В шепота на малките  тревни същества.

 

 

 

АВГУСТ

Край избелялото рамо на магистралата

Излезлият в отпуск августовски пътешественик

Вижда внезапно знамение във въздуха,

Встрани от смъртоносния асфалт медитира

Безметежно изящният сокол.

 

 

 

СЕПТЕМВРИ

Небето е по-меко лазурно, нощта е  по-студена,

Дните безвкусно дълги, но уморени от лятото,

И топлината тихо се оттегля от дългите вечери.

Орехчето с вдигната опашка писука прелестно невидимо,

После се шмугва като мишка в прашния плет

И някак си напомня, че есента вече е дошла.

 

 

 

OKTОМВРИ

Октомврийската вода като стъкло, тече плаха.

Край червеното дърво лебедът разпери дълги крила.

Шипките на розата също се оглеждат в потока

По който  с неочаквано движение пое птицата.

 

 

 

НОЕМВРИ

Лапичките на мишките треперят

Когато бухалът се спуска

С крясък, така  раздвижва жертвата си.

Меко се издигат крилата, тъжно падат,

Пухът в перата спи.

 

 

 

ДЕКЕМВРИ

Когато тъмните глогови зрънца увиснат като капки кръв

И  беловласият старец е поел по горските пътеки

И златният бряст е прекършен от снеговете

И Исус Христос е дошъл отново да излекува и прости,

Тогава малката червеношийка ме преследва през градината,

В мрачните дни гърдите й светят като рози.

 

 

 

 

 

 

Персонизъм. Манифест

Франк О’Хара, превод Мария Каро

Всичко... Продължете

Нова полска поезия

превод от немски  Мария Каро, сп.... Продължете

Микроскрипти, Роберт Валзер

превод Мария Добревска, изд. къща Критика... Продължете

Автопортрет в изпъкнало огледало, Джон Ашбъри

превод Мария Каро

 

Както го... Продължете

Аристокрацията на Исландия, Торбергур Тордарсон

превод от немски Бети Файон

 

... Продължете

Разходката, Роберт Валзер

превод от немски Мария Добревска, изд. къща... Продължете

Ризом

превод от немски Магда Фогел, Литературен... Продължете

Пароли, Жан Бодриар

превод от немски Мина Боева, публикуван... Продължете