Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

Някои дървета, Джон Ашбъри, 1956

Джон Ашбъри, любим поет,

първото...

Джон Ашбъри, любим поет,

първото стихотворение от първата му книга,  опит за превод

 

 

 

Невероятни са: всяко

Свързващо се със съседното, сякаш

Говоренето е нямо представление.

Случайно успели

 

Да се срещнем в това утро така далеч

От света колкото и да съвпаднем с него,

Ти и аз изведнъж сме това

Което дърветата се опитват

 

Да ни кажат че сме:

Че тяхното съществуване тук

Значи нещо, че скоро можем

Да докосваме, обичаме, да обясним.

 

И радостни, че не сме измислили

Този уют, ние сме обкръжени:

Тишина вече изпълнена с шумове,

Едно платно,  населено с

 

Хор от усмивки , зимна утрин.

Потопени в смущаваща светлина,  и движещи се

Дните ни обличат такава сдържаност

Че преобръщат знаците в защита

 

 

 

Some Trees

John Ashbery

 

These are amazing: each
Joining a neighbor, as though speech
Were a still performance.
Arranging by chance

To meet as far this morning
From the world as agreeing
With it, you and I
Are suddenly what the trees try

To tell us we are:
That their merely being there
Means something; that soon
We may touch, love, explain.

And glad not to have invented
Such comeliness, we are surrounded:
A silence already filled with noises,
A canvas on which emerges

A chorus of smiles, a winter morning.
Placed in a puzzling light, and moving,
Our days put on such reticence
These accents seem their own defense.

Коминопоезия

смърт  самота това са само две... Продължете

Да пия кола с теб, Франк О’Хара

Да пия кола с теб

е... Продължете

Персонизъм. Манифест

Франк О’Хара, превод Мария Каро

Всичко... Продължете

Звънецът, шпионката

от моя ръкопис с работно заглавие... Продължете

Наричаме го Андерсен

…Кога ли е бил неговият coming... Продължете

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

Дървото- елегантен господин

Главата така многословна... Продължете

Сън, Диви Балони

Знаеш ли,

странно е, преди

се... Продължете

Стъклени текстове

тти си несъществуващият мъж, дддори не... Продължете

Жълтата роза

Трябваше да оправим фенера на гроба.... Продължете

Разговори с вятъра

Земята като ябълка аз малка малка... Продължете

Отговори …

в-к Култура от 5.11.2005

3 въпроса=1... Продължете

A Simply Poem for Love and Discipline

поема в кутийки

RED

i´ll never... Продължете

Сънищата на Ана

* * *  

На рояци... Продължете