Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

Сънищата на Ана

* * *  

На рояци...

* * *  

На рояци калинки

извират сънищата на Ана –

речни камъчета си играят,

реките текат в кръг и се усмихват,

небето е кълбо, от което тече животът,

земята е кълбо, от което тече смъртта,

но тях ги няма

в сънищата на Ана

жабите знаят много игри

и в сънищата скачат като великани

горските листа, които Ана още не е виждала

всяко като нямо око предупреждава за нещо неизбежно,

но това го няма в сънищата на Ана

ръцете на Ана в съня танцуват,

бели дяволчета издават звуците

на родено непокорство

и Ана им отговоря,

сънена поглежда стряска се –

светат е за Ана пътека

край която бдят сънищата,

хората там влизат и излизат без да питат

и в сънищата си Ана не им отговоря

сякаш че не съществуват

 

 

 

 

Коминопоезия

смърт  самота това са само две... Продължете

Да пия кола с теб, Франк О’Хара

Да пия кола с теб

е... Продължете

Персонизъм. Манифест

Франк О’Хара, превод Мария Каро

Всичко... Продължете

Звънецът, шпионката

от моя ръкопис с работно заглавие... Продължете

Наричаме го Андерсен

…Кога ли е бил неговият coming... Продължете

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

Дървото- елегантен господин

Главата така многословна... Продължете

Някои дървета, Джон Ашбъри, 1956

Джон Ашбъри, любим поет,

първото... Продължете

Сън, Диви Балони

Знаеш ли,

странно е, преди

се... Продължете

Стъклени текстове

тти си несъществуващият мъж, дддори не... Продължете

Жълтата роза

Трябваше да оправим фенера на гроба.... Продължете

Разговори с вятъра

Земята като ябълка аз малка малка... Продължете

Отговори …

в-к Култура от 5.11.2005

3 въпроса=1... Продължете

A Simply Poem for Love and Discipline

поема в кутийки

RED

i´ll never... Продължете