Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

Стъклени текстове

тти си несъществуващият мъж, дддори не...

тти си несъществуващият мъж, дддори не знам дали думата мъж

нее прекалено силна, нееесъществуващият, тти си този

който постоянно сънувам, скоро пак сънувах червената ти

къща, пламмм  дърветата в пламмм, пламнали високи тополи,

съсъсъбуждам се и знам че съм те сънувала, защото тялото

ми се прегъва да излезе димът, съссънят продължава да се

движи, туту напред, туназад, всъсъд, ако поискам да те

разкажа, тототрябва да напиша думи невидими, димни,

вивиж ми ръцете, устата, гърлото е ням0, теб те няма,

където и да отида, вевевечер те каня въффф съня, мисля

си, че ако ти говоря ще разбера къде се намираш, в ръката

ми, в пъпръстите, обръщам ги навъвъвътре и тръгвам

 

 

 

 

когато вървя през полето цветята сссенавеждат, много

особено се навеждат, като че се ссскупчват, и разказват

затеб  – че са те видели -, нищо конкретно, но се

подразбира, поне аз съм сигурна, че ще видя и дива

патица, същия ден, или дори самолет, макар че съм насред

полето, клоните на крушата се зазазалюляват, полето

замира в следата от полета на птица или самолет, привежда

се, под следата на небето, после някоя муха, пчела, конче

жужужащо през полето, движението му толкова сложно, но

ммми се струва вече нарисувано във въздуха, внебето,

какво става, дъжд ли закапа, кълвача по крушата ли,

ллистатали въввятъра, тичинките на камбанките, капките по

цветята само натежават, търкулват се  000  00 0
                                                                  0           00  0  0
                                                                     0    0 00
                                                                            00

 

 

 

 

Коминопоезия

смърт  самота това са само две... Продължете

Да пия кола с теб, Франк О’Хара

Да пия кола с теб

е... Продължете

Персонизъм. Манифест

Франк О’Хара, превод Мария Каро

Всичко... Продължете

Звънецът, шпионката

от моя ръкопис с работно заглавие... Продължете

Наричаме го Андерсен

…Кога ли е бил неговият coming... Продължете

Следобедите имат Сезам и тъмно жило

Дървото- елегантен господин

Главата така многословна... Продължете

Някои дървета, Джон Ашбъри, 1956

Джон Ашбъри, любим поет,

първото... Продължете

Сън, Диви Балони

Знаеш ли,

странно е, преди

се... Продължете

Жълтата роза

Трябваше да оправим фенера на гроба.... Продължете

Разговори с вятъра

Земята като ябълка аз малка малка... Продължете

Отговори …

в-к Култура от 5.11.2005

3 въпроса=1... Продължете

A Simply Poem for Love and Discipline

поема в кутийки

RED

i´ll never... Продължете

Сънищата на Ана

* * *  

На рояци... Продължете